Congratulations to our students.

Examination Certificate of Competency in English (Ecce)

Chaskas Nikitas

Karvouni Antigoni-Eleni

Koukos Alexandros

Kyrgiakis Ilias

Novas Dimitrios-Efstathios

Patoulias Nikolaos

Leave a comment

There are no comments yet.

Leave a Reply