Category Archives: Year 2011

Congratulations to our students. Bochti Marina Karvouni Antigoni-Eleni Koletsi Anastasia Kotsi Kassiani Novas Dimitrios-Efstathios Pagkrati Dimitra Patoulias Nikolaos Tsaras Nikolaos

Leave a comment

Congratulations to our students. Examination Certificate of Competency in English (Ecce) Chaskas Nikitas Karvouni Antigoni-Eleni Koukos Alexandros Kyrgiakis Ilias Novas Dimitrios-Efstathios Patoulias Nikolaos

Leave a comment

Congratulations to our students Certificate of Proficiency in English (Cpe) Zois Christos Examination for the Certificate of Proficiency in English (Ecpe) Georgoutsi Ilektra

Comments Off

Congratulations to our students Examination for the Certificate of Proficiency in English (Ecpe) Zois Christos Kosta Anna Mantousi Lida-Eleni    

Leave a comment

Congratulations to our students. Beqo Aleksandra Karaliou Katerina Kotta Konstantina Sklimpounis Konstantinos

Leave a comment

Congratulations to our students. Novas Dimitrios-Efstathios Chatzopoulos Apostolos Tsaras Nikolaos Chaskas Nikitas Bochti Marina Karvouni Antigoni-Eleni Kyrgiakis Ilias Koletsi Anastasia  

Leave a comment