Category Archives: May 2011

Congratulations to our students Examination for the Certificate of Proficiency in English (Ecpe) Zois Christos Kosta Anna Mantousi Lida-Eleni    

Leave a comment

Congratulations to our students. Beqo Aleksandra Karaliou Katerina Kotta Konstantina Sklimpounis Konstantinos

Leave a comment

Congratulations to our students. Novas Dimitrios-Efstathios Chatzopoulos Apostolos Tsaras Nikolaos Chaskas Nikitas Bochti Marina Karvouni Antigoni-Eleni Kyrgiakis Ilias Koletsi Anastasia  

Leave a comment