Category Archives: May 2012

Congratulations to our students Examination for the Certificate of Proficiency in English (Ecpe) Kitsios Konstantinos Ktena Monika

Comments Off

Congratulations to our students. Balaskas Evangelos Kalyva Xanthoula Katsavaros Stavros Noula Charikleia Maleskos Christos Prendi Milan Piliou Stavroula Seshmini Eirini Vasileiou Vasiliki Zois Panagiotis

Comments Off

Congratulations to our students. Giannoulis Dimitrios Chatzopoulos Apostolos Davala Theofania Konstantinou Vasiliki Paschos Dimitrios Vangelis-Tsanis Eleftherios    

Comments Off